Noorderveste B.V. is een middelgrote vastgoedbeheerder in de stad Groningen. Wij doen naar wens van de klant het sociale, financiële en / of technische beheer. Alle combinaties zijn mogelijk. Wij zijn gespecialiseerd in verhuur aan studenten en jong werkenden (studio’s).

Het sociale beheer betekent dat wij contactpersoon van de huurders zijn. Wij zorgen tevens voor nieuwe huurders en maken de huurcontracten op. Wij gaan op respectabele wijze om met onze huurders. Als eigenaar kunt u er ook kiezen dat wij uitsluitend het opnieuw verhuren doen, met gebruik van een eigen of ons model huurcontract.

Voor het financiële beheer kunt u kiezen. U kunt kiezen voor alleen de incasso en het doorstorten van de inkomende huren maar we kunnen optioneel ook het beheer van de huurderslasten en eventueel de administratie van de eigenaarslasten voor onze rekening nemen. U heeft dan totaal geen omkijken meer naar uw beleggingsobject. Wij garanderen het doorstorten van de huur op uiterlijk de 5e van de maand. Van eventuele laatbetalers merkt u niets.

Vaak doen onze klanten het technisch beheer zelf vanwege hun eigen (bouw)technische achtergrond. U kunt er echter ook voor kiezen het technisch beheer volledig of gedeeltelijk door ons te laten te verzorgen. Dit kan in samenspraak afgestemd worden.

Tenslotte hebben we ook de expertise in huis voor projectmatige renovatie van uw beleggingsobject.